Stimată doamnă/Stimate domn,

SC EZEKIELMEDRAY, numit în continuare Medix Clinic, furnizor de servicii medicale imagistice, consideră că orice deținere, transfer și prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să fie efectuată în deplină concordanță cu prevederile legale ale Regulamentului UE 2016/679 și dorește să vă asigure că va respecta dreptul la confidențialitatea datelor dumneavoastră personale.

Politica de protejare a datelor personale pe care DentaVis le procesează se bazează pe următoarele principii:

– Asigurarea confidențialității datelor personale va fi mereu respectată;

– Colectarea datelor se va efectua într-o manieră transparentă și legitimă;

– Orice schimb de informație se va face într-un mod explicit și numai în scopurile ce țin de
procedurile aduse la cunoștință;

– Toate informațiile pe care le procesăm, stocăm sau transferăm în legătură cu persoane
fizice vor fi protejate în mod adecvat împotriva accesului neautorizat;

– Respectarea drepturilor și dorințelor persoanelor fizice privind datele lor personale
precum accesul, modificarea sau ștergerea acestora.

Datele colectate în relația Medix Clinic – Pacient

1. Numele și prenumele pacientului
2. Sexul pacientului
3. Data nașterii
4. Adresa
5. Adresa de e-mail
6. Medicul ordonator
7. Tipul de radiografie
8. Radiografia pacientului
9. Semnătura Pacientului (pe formularul de consimțământ)
10. Seria și numărul cărții de identitate (doar pentru pacienții ce solicită factură)

DentaVis va păstra aceste date în sistemele sale pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. Dacă, în decurs de 5 ani, pacientul nu a revenit în niciuna din clinicile DentaVis, datele lui pot fi arhivate și/sau șterse.

Motivația colectării datelor cu caracter personal

1. Numele, prenumele și data nașterii sunt colectate pentru a putea crea fișa pacientului și pentru a-l putea identifica ușor în baza noastră de date, în cazul în care acesta se reîntoarce într-una din clinica Medix , pentru a efectua alte investigații imagistice, noile investigații putând fi astfel atașate fișei pacientului, fiind posibilă afișarea unui istoric, asigurând omogenitate, facil pentru acesta, cât și pentru medic, în cazul în care pacientul necesită o copie a radiografiilor. Medix Clinic se angajează să stocheze investigațiile pacientului pe o perioadă de minim 1 an sau orice altă perioadă impusă de lege.

2. Sexul și vârsta pacientului sunt necesare pentru ca operatorii noștrii să poată aprecia doza de radiații necesară pentru a obține rezultatul dorit și pentru a întocmi rapoartele trimestiale către DSP – Igiena Radiaților.

3. Adresa pacientului este colectată pentru a putea elibera chitanță fiscală. Conform legii, pentru întocmirea chitanței sunt necesare datele firmei/datele clientului (nume, prenume și adresă). În cazul în care pacientul solicită și o factură fiscală, atunci vom avea nevoie și de seria și numărul cărții de identitate.

4. Adresa de e-mail este colectată doar dacă pacientul dorește radiografiile în format digital, această informație fiind opțională. În plus, pe adresa de e-mail notată veți primi notificări privind cererile de modificare/ștergere a datelor cu caracter personal sau notificări privind cererile de retransmitere a investigațiilor radiologice.

5. Numele medicului ordonator este înregistrat, la cerința pacientului, pentru a putea trimite sau retrimite radiografiile către acesta. Menționăm că Medix Clinic se angajează să trimită rezultatul investigațiilor imagistice doar medicului ordonator pentru care pacientul și-a dat consimțământul scris, iar la solicitarea acestuia, scrisă și semnată, putem trimite aceste rezultate și către alți medici indicați.

6. Tipul de radiografie este util pentru a ști ce tip de radiografie executăm.

7. Radiografia pacientului. Medix Clinic se angajează să stocheze radiografiile pacienților pentru o perioadă de minim 1 an sau orice altă perioadă impusă prin lege. După această perioadă, radiografiile vor fi arhivate sau șterse, în funcție de soluțiile IT disponibile la momentul respectiv.

8. Semnătura pacientului, ca urmare a semnării consimțământului informat pentru efectuarea investigației imagistice și ca urmare a semnării consimțământului informat în vederea operării și procesării datelor cu caracter personal.

9. Seria și numărul cărții de identitate sunt solicitate în cazul în care pacientului îi este necesară și factură fiscală. Pentru eliberarea acesteia sunt necesare datele firmei (dacă pacientul reprezintă o persoană juridică) și datele delegatului ce recepționează factura (nume, prenume, adresă, seria și numărul cărții de identitate).

Drepturi de care beneficiați conform Regulamentului UE 2016/679:

– Dreptul de acces la date
– Dreptul de intervenție asupra datelor (de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor dumneavoastră, incomplete sau inexacte)
– Dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc
– Dreptul de a fi informat
– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
– Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere și/sau justiției dacă apreciați că drepturile
dumneavoastră nu sunt respectate

De asemenea, începând cu 25 mai 2018, veți putea beneficia de anumite drepturi suplimentare, precum dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și dreptul la portabilitatea datelor.

Securitatea datelor

Stocarea datelor dumneavoastră personale reprezintă responsabilitatea noastră, iar DentaVis vă asigură de impunerea unor măsuri adecvate privind divulgarea, pierderea, distrugerea și scurgerea de informații ce vă vizează și nici o persoană străină neautorizată nu are acces la baza noastră de date ce includ datele dumneavoastră cu caracter personal.

Întrebări/Sesizări/Plângeri Pacienții au dreptul să adreseze întrebări, să depună plângeri și sesizări. Toate aceste cereri, orice nelămurire sau informație privind datele dumneavoastră personale, prelucrate de către Medix Clinic , pot fi trimise prin e-mail la adresa